Agency Marketing là gì? Các loại hình Agency Marketing Phổ Biến tại Việt Nam.

Agency Marketing là loại hình công ty cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp mang sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đến gần với đối tượng mục tiêu hơn. Các Agency này sẽ xây dựng và thực hiện các dự án hoặc chiến lược marketing, trong đó bao hàm cả việc quảng cáo, marketing kỹ thuật số, PR, xây dựng thương hiệu và market research. Các Agency Marketing có thể làm tăng cường sự nhận diện của công ty đối với công chúng, thu hút nhiều khách hàng hơn và cuối cùng là thúc đẩy doanh số và sự phát triển của doanh nghiệp đối tác bằng việc kết hợp những nguồn lực sẵn có cộng với kinh nghiệm chuyên môn riêng của họ.