Location: Slovenia

CaliVita je osnovana u Sjedinjenim Državama, a njeni proizvodi su dostupni širom Evrope. Kompanija nudi preko 130 preparata koji odgovaraju potrebama ljudi svih starosnih grupa i sa različitim potrebama. CaliVita... Read More

Bled, a Slovenian resort town in the foothills of the Julian Alps, is set along the glacial Lake Bled. On a cliff overlooking the lake is the 11th-century Bled Castle,... Read More