Kế toán là bộ phận quan trọng và không thế thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào, thế nên ngành kế toán được ví như một ngành “ không bao giờ lỗi thời” và có tính ổn định cao nhất trong khối ngành kinh tế.
Kế toán được biết đến như là công việc ghi chép, thống kê tài sản và theo dõi hoạt động tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan nhà nước….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *